Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 01-10-2017:  ?
  • Samlet elevtal pr. 18-05-2018:  732 elever

  •  
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal