Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

Samlet elevtal pr. 5-9-2015 er 727 elever

                                                                                                                            Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal